SOTA Việt Nam (1)

Sản phẩm 1-50
Dong Da, Ha Noi

Review nổi bật

Ẩn danh (Dev quèn)    

Nợ lương tháng 6, tháng 7, lấy đủ lý do không trả. Nghỉ mẹ hơn 1 tháng rồi giờ lấy lý do chưa bàn giao trong khi báo nghỉ trước nửa tháng rồi không bảo bàn giao luôn cho đỡ mất thời gian. Xong giờ hẹn cuối tháng trả. Ơ thế lương nhân viên đang làm thì thế nào? Hay mình nghỉ rồi nhây với mỗi mình? Mà nếu nhân viên đang làm cũng chưa có lương t6 t7 mà vẫn làm được thì cũng nể thật.

Tổng Review (1)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 0 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 1 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty