Dotmark Connect (2)

Sản phẩm 51-150
285 Viettel Complex CMT8 District 10 Ho Chi Minh

Review nổi bật

Ẩn danh    

Mọi người thân thiện, vui vẻ nên thành viên mới rất nhanh để thích nghi
Hài lòng và thoải mái nếu có OT, mọi người phối hợp tốt và thân thiện

Ẩn danh (Data quèn)    

Mọi người đều thân thiện vui vẻ trừ ông Head of Digital và thằng đệ Manager của ổng

Tổng Review (2)

  • 5 sao 0 review
  • 4 sao 1 review
  • 3 sao 0 review
  • 2 sao 1 review
  • 1 sao 0 review

Đang hiển thị toàn bộ review


review công ty